www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใช้ใบสำคัญอะไรดี

(1/1)

นักบัญชีมือใหม่:
เรียนคุณอ้วน หรือผู้รู้

     มีคำถามมาให้ช่วยตอบหน่อยค่ะ คือ ถ้ากิจการจ่ายค่าโฆษณาเป็นสินค้าของกิจการเอง (Barter) ควรจะใช้ใบสำคัญอะไรดี หลังจากได้จ่ายค่าโฆษณาเป็นสินค้าไปแล้ว ไม่ทราบว่าควรจะเป็นใบสำคัญทั่วไปหรือไม่ค่ะ

007:
เหมือนว่าจะมี 2 รายการนะ

1. ขายสินค้า

2. หักหนี้โดยล้างลูกหนี้กับเจ้าหนี้รายเดียวกันการหักหนี้ให้ใช้ใบสำคัญทั่วไปครับ

ga:
โดยส่วนตัวนะครับ จะแยกเป็นประเด็น ขายสินค้า และแลกเอกสารใบกำกับภาษีกัน ส่วนการบันทึกบัญชีจำเป็นต้องผ่านระบบขายเพื่อสัมพันธ์กับภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนการแลกเอกสารใบกำกับนั้นไม่จำกัดว่าจะมีการจ่ายเงินจริงหรือเปล่าก็ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม