www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หนังสือหารือกรมสรรพากร

(1/2) > >>

ตะวัน:
ถ้าเราจะทำเรื่องหารือสรรพากร จะต้องทำเรื่องถึงสรรพากรพื้นที่ หรือทีมกำกับดูแล หรือ อธิบดีกรมสรรพากรเลยคะ ไม่เคยทำซักที แล้วถ้าทำแล้วคำตอบที่ได้รับนั้นถือเป็นหลักฐานได้ตลอดไปหรือไม่ หรือว่าได้เฉพาะเรื่องๆไป

อ้วน:
ไม่เคยทำเหมือนกันครับ  แต่เท่าที่ทราบ  สามารถทำข้อหารือได้  3  ระดับครับ

1.  อธิบดีกรมสรรพากร

2.  สรรพากรภาค

3.  สรรพากรจังหวัด / พื้นที่ตามความเข้าใจของผม  ข้อหารือ  ก็ถือเป็นกฏหมายเช่นกันครับ  โดยปกติการทำข้อหารือ  มักจะมีการสอบถามเป็นประเด็น  เป็นเรื่องๆ  ดังนั้นหากได้รับหนังสือตอบข้อหารือแล้ว  ก็ให้ยึดถือปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ตลอดไปครับ  จนกว่าจะมีการแก้ไขกฏหมายในภายหลังครับ  

ตะวัน:
ขอบคุณค่ะ คุณอ้วน

chat:
เพิ่มเติม

1.ข้อหารือของกรมสรรพากรนั้นไม่ถือเป็นกฏหมายนะครับ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ออกเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เสียภาษีปฏิบัติตามเท่านั้น หากข้อหารือนั้นตอบขัดต่อหลักกฏหมายก็ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยควรดูหลักกฏหมายก่อน

2. ประกาศของกรมสรรพากรก้ไม่ถือเป็นกฏหมาย ถือเป็นแนวปฏิบัติของ จนท.เท่านั้น

อ้วน:
ขอบคุณคุณ chat  ที่ช่วยให้ความกระจ่างครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม