www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซ่อมรถที่ต่างจังหวัด

(1/1)

คุณจิ๊บ:
เรียน  คุณอ้วนดิฉันขอเรียนถามเรื่องค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  กรณีพนักงานขับรถบริษัทฯ เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อติดต่องาน ระหว่างเดินทางเกิดรถเสียไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ จึงซ่อมรถบริเวณแถวต่างจังหวัด ทางร้านซ่อมรถได้เปิดบิลให้บริษัทฯ มีรายการค่าบริการซ่อมรถรวมอะไหล่ด้วย จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%  แต่พนักงานได้จ่ายเงินสดเต็มจำนวนตามบิลที่เรียกเก็บ และอีกกรณีหนึ่ง คือร้านซ่อมรถเปิดบิลให้บริษัทฯ ผิด เนื่องจากชื่อ-ที่อยู่บริษัทฯ , รายการ , จำนวนเงินไม่ถูกต้องหรือ ยอดรวมจำนวนเงินไม่ตรงกัน ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรดีค่ะ  รบกวนคุณอ้วนด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะ

ตะวัน:
อยากออกความเห็นค่ะ ว่าในกรณีแรก ไม่ได้หักภาษีณ.ที่จ่ายไว้ ถ้าจะทำให้ถูกต้องก็ออกภาษีแทนผู้รับเงินก็ได้นี่คะและนำส่งภาษีหักณ.ที่จ่ายตามปกติ และภาษีที่ออกแทนให้ผู้รับเงินก็สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ด้วย

ส่วนในกรณีที่ สองรอคุณอ้วนมาตอบดีกว่า

อ้วน:
ผมเข้าใจเองครับว่า  

1.  รถยนต์เป็นสินทรัพย์ในนามบริษัทฯ

2.  เอกสารประกอบรายจ่าย  ไม่มีความน่าเชื่อถือ

3.  พนักงานผู้จ่ายเงินไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายตอนนี้เรามีความเข้าใจตรงกันนะครับว่า  รถยนต์เป็นชื่อบริษัท  งั้นเรามาวิเคราะห์กันต่อครับว่า

1.  ในกรณีที่หลักฐานไม่น่าเชื่อถือ  ผมคิดเองว่า  เป็นร้านซ่อมที่ไม่ใช่นิติบุคคล  เมื่อเป็นกรณีนี้  ผมจะมาพิจารณาถึงยอดจำนวนเงินรายจ่ายตัวนี้  เป็นสำคัญ  เพราะหากเป็นรายจ่ายที่มีมูลค่าไม่สูงมาก เป็นเพียงหลักพันบาทไม่ถึงหลักหมื่นบาท ( มูลค่าจำนวนเงินเป็นความเห็นส่วนตัว ไม่มีหลักตายตัว )  ผมคิดออกอยู่  2  กรณีคือ( 1 )  ให้ทำเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มให้กับพนักงานผู้จ่าย  โดยพนักงานต้องถือเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับจากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 ( 1 )  ดังนั้นพนักงาน จะต้องนำรายรับดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมินนี้( 2 )  ให้พนักงานผู้จ่ายทำหนังสือขอเบิกรายจ่ายดังกล่าว  โดยชี้แจง และ อธิบายถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ( หากมีรูปถ่ายประกอบก็จะดีมาก )  และควรระบุ

1.  วันที่ ....  เวลา ....

2.  รายงานการเดินทาง

3.  จุดต้นทาง และ จุดปลายทาง

4.  สถานที่ไปปฏิบัติงาน

5.  เอกสารประกอบรายจ่าย  ( ถ้ามีแม้จะไม่สมบูรณ์ )  

และเสนอขออนุมัติผู้มีอำนาจ  แล้วให้หักภาษี ณ ที่จ่าย  และนำส่ง  โดยเป็นการออกภาษีให้ครั้งเดียว  ซึ่งดูวิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ออกให้  ตามกระทู้ที่  01164

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1164&c=actแต่หากเป็นรายจ่ายที่มีมูลค่าเป็นหลักหมื่น  ตามความเห็นส่วนตัว   ผมเสนอให้มีการจัดทำเอกสารคล้ายกับกรณีที่มีมูลค่าไม่เกินหลักพันบาท  ( 2 ) เพียงแต่คราวนี้ต้องทำการเสนอขออนุมัติรายจ่ายดังกล่าวในรูปของรายงานการประชุมกรรมการครับ2.  กรณีที่เอกสารประกอบรายจ่ายน่าเชื่อถือ  เพียงแต่สาระสำคัญในเอกสารไม่ถูกต้อง และ ไม่ได้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ก็ให้รีบติดต่อเพื่อขอแก้ไขเอกสาร และ ขอคืนค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่ง  และบริษัทฯ ต้องออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายด้วย

คุณผึ้ง:
เรียนคุณอ้วน

ดิฉันอยากเรียนถามเรื่องค่าซ่อมรถเช่นกันค่ะ กรณีที่ทางผู้ซ่อมรถให้เป็นนิติบุคคล ออกบิลให้ถูกต้องครบถ้วน มีค่าบริการและค่าอะไหล่รวมอยู่ในบิลใบเดียวกัน เราสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3 % ได้ทั้งจำนวนหรือเปล่าคะ และกรณีนี้ถ้าหากเป็นรถส่งของก็สามารถเคลมภาษีได้ใช่ไหมคะ แต่ถ้าหากเป็นรถโดยสาร 4 ที่นั่งขึ้นไป ก็ไม่สามารถเคลมภาษีได้ ดิฉันเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าคะ ?

ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม