www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใข้จ่ายที่ไม่มีบิล

(1/2) > >>

คุณจิ๊บ:
เรียน  คุณอ้วนดิฉันขอรบกวนคุณอ้วนช่วยตอบคำถามให้ด้วยค่ะ (เกรงใจมากค่ะ เพราะดิฉันถามคุณอ้วนเยอะมาก) อยากทราบว่ากรณีบริษัทฯ ไปซื้อสินค้าที่ไม่มีบิล หรือไม่สามารถออกเอกสารการรับเงินได้เลย ขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขายก็ไม่ให้ และไม่เซ็นเอกสารการรับเงิน ไม่ได้อะไรสักอย่างเลย และบางคนเป็นข้าราชการอีก อย่างนี้จะทำอย่างไรดีค่ะ ปัญหานี้เจอบ่อยมากๆ ขอคำแนะนำด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะ

ตะวัน:
สงสัยคงต้องตัดเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม เราก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกัน แต่พยายามเลี่ยงถ้าไม่จำเป็นค่ะ

อ้วน:
1.  มีคำถามหรือข้อสงสัย  หรืออยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  ยินดีครับ  นึกซะว่ามีเวลาผ่านมาก็ทักทายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ  ไม่เป็นการรบกวนครับ2.  ก่อนอื่นเราต้องมาวิเคราะห์จากธุรกิจของเราก่อนครับว่า  เราประกอบธุรกิจอะไร  สินค้าหรือวัตถุดิบของเราเป็นอะไร  หาซื้อได้จากแหล่งใดบ้าง  มีราคาและเอกสารประกอบหลักฐานการจ่ายเป็นอย่างไร  เช่น  หากเราเป็นผู้รับเหมาทาสีภายนอกอาคาร  วัตถุดิบของเราก็คือ สีทาภายนอก เป็นต้น  ซึ่งเราอาจจะซื้อกับร้านค้าเล็ก ๆ  ในราคา  ถังขนาด 5 ลิตร =  1,420  บาท  แต่ร้านค้าเล็ก ๆ  จะให้แต่บิลเงินสด  ซึ่งไม่สามารถนำบิลเงินสดดังกล่าวมาบันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้   ครับมาดูกันต่อครับ  หากว่า  สีทาภายนอกชนิดเดียวกันนี้  มีขายตาม Home Mart  แต่มีราคาถังขนาด  5  ลิตร =  1,680 บาท  ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าร้านค้าเล็กๆ  แต่มีเอกสารใบกำกับภาษีออกให้อย่างถูกต้อง และเราสามารถนำมาบันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้จะเห็นได้ว่า  หากเรามีทางเลือกที่จะซื้อสินค้าจากแหล่งอื่น  ที่มีเอกสารประกอบรายจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์  เราก็จะไม่พบกับปัญหาดังกล่าวครับ  อีกทั้งยังถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ด้วยครับลองดูคำอธิบายตัวอย่างเพิ่มกันครับ

1.  จ่ายเงิน  1,420  บาท  แต่ไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้  ก็เท่ากับไม่มีรายจ่าย

2.  จ่ายเงิน  1,680  บาท  สามารถถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ =  1,680  บาท3.  แต่หากไม่มีทางเลือกอื่น  ( ไม่แนะนำให้ทำนะครับ  เพราะผิดกฏหมาย )  ขออธิบายเพียงสั้นๆ ว่า  หาบุคคลมารับ หรือ มีเอกสารของกิจการอื่นมาเสียบแทน  แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยครับ

คุณจิ๊บ:
เรียน  คุณอ้วนขอบคุณคุณอ้วนมากค่ะ

ตามที่คุณอ้วนตอบ ดิฉันว่าทางเลือกข้อที่ 3 ช่วยได้เฉพาะบางส่วนเท่านี้นเอง เพราะรายจ่ายประเภทไม่มีเอกสารการรับเงิน มีจำนวนเยอะมากค่ะ เพราะบริษัทฯ เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  การที่หาบุคคลมารับค่าใช้จ่ายไป เดี่ยวบุคคลนั้นจะโดยเสียภาษีสิ้นปีเยอะไม่รู้ตัวอีกถ้าพูดถึงธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ส่วนมากมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบิล หรือบิลที่ออกให้ไม่ถูกต้องอาจจะออกเป็นใบส่งของชั่วคราวแทนบิลเงินสด  และเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ทางผู้รับจ้างไม่ยอมรับภาระตรงนี้ บางครั้งถ้าเราแข็งกับผู้รับเหมามาก ก็กลับกลายเป็นว่าบัญชีเรื่องมาก ทำให้บริษัทหาผู้รับเหมาทำงานให้บริษัทฯ ไม่ได้อีก และบางครั้งผู้รับเหมาโดนสรรพากรตรวจ ก็พาลมาหาดิฉันอีกว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะคุณ ทำให้ต้องโดนตรวจ ดิฉันก็ชี้แจงไปเขาก็ไม่เข้าใจ  ดิฉันไม่ทราบว่าทางบริษัทอื่นเขาเจอปัญหาอย่างนี้หรือเปล่า และเขาจะแก้ปัญหาอย่างไร

อ้วน:
เจอครับ  แต่วิธีการแก้ไขของแต่ละบริษัท  อาจแตกต่างกันครับ  ถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวผม  ผมคงจะเลือกผู้รับเหมาครับ  โดย

1.  ผู้รับเหมาต้องเป็นนิติบุคคล  แม้จะจ่ายแพงกว่า  แต่ก็มีเอกสารประกอบรายจ่ายที่สมบูรณ์  อย่าลืมหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยครับ  ในอัตรา 3%

2.  ทำสัญญากับผู้รับเหมา  ให้ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหาวัสดุด้วย ( ค่าแรง + ค่าของ )  เพื่อป้องกันใบกำกับภาษีปลอมจากผู้รับเหมาที่จะไปจัดหามาให้กิจการ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม