www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บิลเงินสดของร้านค้า

(1/1)

คุณจิ๊บ:
เรียน  คุณอ้วนดิฉันเปิดร้านค้าส่วนตัว  อยากทราบเรื่องบิลเงินสดในนามของร้านค้า  สมมติว่าในปี 2548 ได้เปิดบิลเงินสดให้ลูกค้าจนถึงวันสิ้นปี โดยเริ่มเปิดตั้งแต่ เล่มที่ 001 เลขที่ 0001ไปจนถึงเล่มที่ 002 เลขที่ 0065 ยังไม่หมดเล่มที่ 002  พอขึ้นปี 2549 ควรจะเปิดเล่มที่ 003 เลย หรือ ควรใช้เล่มที่ 002 เลขที่ 0066 ต่อไป  รบกวนคุณอ้วนแนะนำให้ด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะ

อ้วน:
ตามความเห็นส่วนตัว  ผมมองว่าหากมีการประกอบกิจการต่อเนื่อง  การเรียงลำดับเล่มที่  ก็ควรจะใช้เล่มเดิมต่อไปจนหมดครับ  ไม่จำเป็นต้องไปเปิดเล่มใหม่เมื่อขึ้นปีใหม่ครับ  เหตุผลเพราะ  

1.  เปลืองค่าใช้จ่าย  หากจะมีการขึ้นเล่มใหม่ทุกปี

2.  เป็นการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับจำนวนเล่มของบิลที่จะนำมาใช้  

3.  ป้องกันไม่ให้มีบิลที่ไม่ได้ใช้สูญหายไป  แต่ในเรื่องของเลขที่นั้น  ก็ต้องมาดูครับว่า  เป็นการพิมพ์มาจากโรงพิมพ์หรือไม่  กล่าวคือ มีการพิมพ์เลขที่ไล่เรียงมาให้แล้ว  ซึ่งผมคงไม่พูดถึง  แต่ผมจะแสดงความคิดเห็นในกรณีที่เราเขียนเลขที่ขึ้นมาเองครับ    

ตามตัวอย่างของคุณจิ๊บ  มีการใส่เลขที่ในลักษณะ  เริ่มต้นจาก  0001  ไปเรื่อยๆ  ซึ่งก็มีข้อดีในแง่การตรวจสอบว่ามีบิลหายไปหรือไม่  ตรวจสอบได้ชัดเจนและรวดเร็ว  แต่ก็มีข้อเสียที่ไม่สามารถแก้ไข  เพิ่มเติม หรือ ลดจำนวนบิลได้  เนื่องจากเป็นการไล่เรียงกันอย่างต่อเนื่อง  จึงไม่สามารถแก้ไขได้  แต่หากเป็นผม  ผมจะให้เลขที่โดย  ปีปีเดือนเดือนวันวันลำดับที่  กล่าวคือ  ปี พ.ศ. จำนวน 2 หลัก ต่อด้วย เดือน จำนวน  2  หลัก ต่อด้วย วันที่  จำนวน 2 หลัก แล้วจึงตบท้ายด้วยลำดับที่  จำนวน 3  หลัก  เช่น  วันที่  21  พ.ย. 48  ผมก็จะให้เลขที่โดย  4811210001  เป็นต้น  หากในวันนี้มีการขาย  5  บิล  ก็จะใส่เลขที่บิล  ดังนี้

481121001

481121002

481121003

481121004

481121005แล้วต่อมาในวันที่  22  พ.ย. 48  ก็มีการขายไปอีก  3  บิล  ก็จะใส่เลขที่โดย

481122001

481122002

481122003ซึ่งจะเห็นได้ว่า  หากมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข  ก็สามารถแก้ไขเพิ่ม หรือ ลด บิลได้  โดยมีผลกระทบต่อบิลน้อยที่สุด  แต่ข้อเสียคือ  เราจะไม่รู้ว่าตกลงมีการเปิดบิลไปแล้วกี่ใบ  จึงต้องทำควบคู่กับทะเบียนรับ  เพื่อควบคุมและสามารถตรวจสอบได้สรุป  แล้วแต่มุมมองและความเข้าใจของคุณจิ๊บ   เป็นหลักครับ  เพราะในเรื่องของการเปิดบิล  จะเป็นเรื่องภายในของแต่ละกิจการ  แต่ควรมีการควบคุมภายในที่ดี  เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายครับ  ผมคงได้แต่เสนอมุมมองครับ   ดังนั้นทำได้ทุกกรณี  ขึ้นอยู่กับความเข้าใจ และเหมาะสมกับตัวเราเป็นหลักครับ

เด็กการท่องเที่ยว:
อยากทราบว่าถ้าเราจดทะเบียนร้าน  เจ้าของกิจการคนเดียว จดทะเบียนพาณิชย์  เรามีรายได้ไม่ถึง  100000 บาท หรือเกิน บ้างเล็กน้อยเราต้องยื่นเสียภาษีไหม

เราสามารถ ทำพวกใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อร้านได้หรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม