www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ออกภาษีให้ผู้รับเงิน

(1/4) > >>

ตะวัน:
ตามแบบยื่นภาษีหักณ.ที่จ่าย ตาม ภงด3หรือภงด 53 จะมีให้เลือกว่า

1.หักณ.ที่จ่าย

2.ออกให้ ตลอดไป

3.ออกให้ ครั้งเดียว

สงสัยว่า ข้อ 2 และข้อ 3 นั้นวิธีคิดภาษีหักณ.ที่จ่าย คิดเหมือนกันมั๊ยคะ เคยคิดภาษีคือ จำนวนเงินที่จ่ายxอัตราภาษี/100-อัตราภาษี

อ้วน:
ไม่เหมือนกันครับ  แต่ละวิธีคิดภาษีหัก ณ ที่จ่ายมีดังนี้

1.  ออกให้ตลอดไป

สูตรคำนวณ  =  จำนวนเงินที่จ่าย * อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย  /  100 - อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายเช่น  จ่ายค่าบริการ จำนวน 1,000  บาท  ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%  ดังนั้นหากออกภาษีให้ตลอดไป  จะต้องคำนวณ  ดังนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้ตลอดไป  =  1,000 * 3  / 100 - 3   =   30.93  บาทดังนั้นจำนวนเงินที่จ่าย  =  1,000 + 30.93  =  1,030.93  บาท  เมื่อคูณอัตราภาษี 3% ก็จะได้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  =  30.93  บาท2.  ออกให้ครั้งเดียว

สูตรคำนวณ  =  ( จำนวนเงินที่จ่าย + ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ) * อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจึงต้องหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกมาก่อนแล้วบวกกับจำนวนเงินที่จ่าย  จึงค่อยคูณอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย  จึงจะออกมาเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ออกให้ครั้งเดียวเช่น  จ่ายค่าบริการ จำนวน 1,000  บาท  ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%  ดังนั้นหากออกภาษีให้ครั้งเดียว  จะต้องคำนวณ  ดังนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย =  1,000 * 3%  =  30  บาทภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้ครั้งเดียว  =  ( 1,000 + 30 ) * 3%  =   30.90  บาทดังนั้นจำนวนเงินที่จ่าย  =  1,000 + 30  =  1,030  บาท  เมื่อคูณอัตราภาษี 3% ก็จะได้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  =  30.90  บาท

ตะวัน:
ยังสังสัยอีกนิดนึงว่า เวลากรอกแบบนำยื่นฯ ในช่องที่กรอกจำนวนเงินที่จ่าย ในแบบที่สองก็ต้องเป็น 1030.93 บาทในแบบที่ 3 ก็ต้องเป็น 1030 บาท ถูกต้องมั๊ยคะ

อ้วน:
ถูกต้องคร๊าบ ...

ตะวัน:
ขอบคุณค่ะ คุณอ้วน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม