www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากดูแบบฟอร์มใบปะหน้าตอนยื่นภพ.30

(1/1)

คุณมิ้นท์:
เนื่องจากเป็นร้านเปิดใหม่ ยังไม่เคยยื่น และไม่อยากหน้าแตก และที่สำคัญไม่เคยทำด้วยคะ ถ้าจะให้ขั้นตอนในการทำ หรือยื่นภาษีพวกนี้ก็จะดีเลยค่ะ เป็นแค่ร้านธรรมดา แต่ต้องมีการจด Vat อยากทำให้ถูกต้องตามกฏหมาย แต่ก็ไม่มีเงินจ้างพนักงานบัญชี เลยต้องทำเองค่ะ

007:
http://www.rd.go.th/publish/7066.0.html

วิรภา:
ตรวจสอบดูเอกสารว่าครบถ้วนมีรายละเอียดการซื้อหรือขายมาทำการรวมยอดภาษีซื้อและขายแล้วมาหักยอดกันก็จะได้ยอดที่จะต้องยื่นจ่ายหรือขอคืน

สมพร:
1. ทำไมต้องมีรายงานของผู้สอบบัญชีปะหน้างบการเงินอีกค่ะ

2.  ทำไมต้องจ้างบริษัทผู้สอบสอบบัญชีรับอนุญาติอีกมาตรวจสอบงบการเงิน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม