www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้นทุน

(1/1)

เอ:
กิจการขายสารเคมี  supplierบางราย ก็จะรวมค่าขนส่งไว้ในค่าสินค้า บางรายก็แยกออกมาโดยชัดเจนหากผู้บริหารต้องการดูว่าต้นทุนของสินค้าเป็นเท่าไหร่ ในฐานะนักบัญชีควรรวมค่าขนส่งเป็นต้นทุนของสินค้าให้เหมือนกันทุกครั้งหรือไม่ต้องรวม

007:
ซื้อสุทธิ = ราคาซื้อ + ค่าขนส่งเข้า - ส่งคืน - ส่วนลดรับความเห็นของผม ควรรวมทุกอย่างขั้นต้นครับ เพื่อรู้ต้นทุนที่แท้จริง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม