www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีบุคคลธรรมดาจากค่าเช่า

(1/2) > >>

วรภา:
บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน  ได้ให้บริษัทเช่าสร้างโรงงาน

 1.จะต้องเสียภาษีเงินไ้ด้จากค่าเช่าในรูปคณะบุคคล  และต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคลหรือไม่ ?

2. สามารถเลือกเสียภาษีแยกเป็นของแต่ละคนได้หรือไม่ ?  

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล

อ้วน:
เนื่องจากเป็นที่ดินที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  ดังนั้น

1.  จะต้องเสียภาษีในนามของเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกคน  และ เนื่องจากถือกรรมสิทธิ์รวม  จึงสามารถเสียภาษีในรูปของคณะบุคคลได้ครับ  และหากจะเสียภาษีในรูปของคณะบุคคล  ก็จะต้องไปจะจัดตั้งคณะบุคคล และขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคลด้วยครับ  ( จะต้องจดคณะบุคคลให้เสร็จก่อนจะมีรายได้  มิฉะนั้น  รายได้ที่เกิดขึ้นก่อนจดเป็นคณะบุคคล  จะไม่สามารถเสียภาษีในนามคณะบุคคลได้ครับ )2.  ไม่สามารถเสียภาษีแยกเป็นแต่ละคนได้ครับ  เนื่องจากถือโฉนดที่ดินโฉนดเดียวร่วมกัน  

อ้วน:
เพิ่มเติมอีกนิดครับการจดจัดตั้งคณะบุคคล  เป็นเรื่องของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินที่กรมที่ดินนะครับ  เพราะคณะบุคคลเป็นรูปแบบในการเสียภาษี  แต่ไม่มีตัวตนจึงไม่สามารถใช้ชื่อของคณะบุคคลถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ครับ

วิฑูรย์:
ถ้าให้เช่าแต่ที่ดินเปล่าแล้วคนเช่าก่อสร้างโรงงานเอง  อย่าลืมนับมูลค่าของโรงงานตอนหมดสัญญาด้วยนะเออ  ถือเป็นประโยชน์อื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการเช่า 40 ( 5 ) เหมือนกัน   ดูให้ลึกกว่านั้น  คนเช่ายกโรงงานให้ตอนเริ่มสัญญาเลยหรือปล่าว

แบบว่ามันจามีเรื่องเกี่ยวเนื่องกับภาษีซื้อที่เจ้าของโรงงานจาขอคืน  อย่างไรก็เขียนบทดีดีตอนให้ปากคำ  ประเด็นนี้พวกนักประเมินภาษีเล็งเล็งมากเหมือนกัน  ทั้งนี้เนื่องจากในโลกของความเป็นจริง  เจ้าของโรงงานจาเป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่จะเป็นเจ้าของที่ดิน  เลยจาไม่ค่อยรอด  ไม่รู้ว่าใช่ตามประเด็นหรือปล่าว  เข้า MSN คุยกันได้นะ

สุดารัตน์:
ให้เช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี ต้องเสียภาษีอย่างไรบ้าง กรณี๑.  เรียกเก็บค่าหน้าดินเป็นเงินก้อนใหญ่     ต้องจ่ายภาษี ตามอัตราก้าวหน้าของสรรพากรเพียงครั้งเดียวที่ มีการรับเงินใช่หรือไม่  หรือต้องเสียอีกตอนปลายปีที่ยื่นเสียภาษีเงินได้๒.  ค่าเช่าที่เหลือทยอยจ่ายรายเดือน จะต้องเสียภาษีอย่างไรบ้างบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล ใครจ่ายภาษีน้อยกว่ากัน?ขอบคุณคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม