www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินกู้ยืมกรรมการ

(1/2) > >>

มือใหม่:
บริษัทจะกู้เงินจากกรรมการ  ไม่ทราบจะต้องทำหนังสือกู้ยืมอย่างไร  จะต้องติดอากรเท่าไหร่ และจะคิดดอกเบี้ยให้กรรมการในอัตรา 3% ต่อปี น้อยไปไหมค่ะ  ตอนหัก ณ ที่จ่ายค่าดอกเบี้ย จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. อะไร

007:
- ต้องทำสัญญากู้ยืมเงิน

- อากรแสตมป์ 1000 ละ 1 บาท

- ดอกเบี้ยที่ให้กรรมการขึ้นอยู่กับตกลง ผมแนะนำว่าไม่ต้องคิดดอกเบี้ยให้กรรมการ เพราะต้องหัก ณ ที่จ่ายถึง 15% ตอนจ่ายดอกเบี้ยให้แก่กรรมการ

- ตอนจ่ายดอกเบี้ยให้ยื่น ภงด.3 ครับ

สงสัยจัง:
ตอนจ่ายดอกเบี้ยให้กรรมการ ต้องยื่นแบบ ภงด 2 มั๊งคะคุณอ้วน เพราะ ภงด 2 เป็นแบบยื่นภาษีเงินได้หักณ.ที่จ่าย สำหรับเงินได้ตาม ม.40(3)และ(4)

แล้วในกรณีของการที่บริษัท กู้ยืมเงินจากกรรมการโดยกรรมการไม่คิดดอกเบี้ย ต้องทำให้ลักษณะใดคะ กรรมการถึงจะปลอดภัยจากการตรวจสอบจากสรรพากรอ่ะค่ะ รบกวนคุณอ้วนช่วยชี้แนะให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

อ้วน:
1.  ครับหากผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ( 3 ) ( 4 )  ต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามแบบ ภงด. 2  ครับ2.  คงไม่สามารถตอบได้ครับว่า  จะมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สรรพากรหรือไม่  และถ้ามี  จะเป็นเมื่อไหร่  ดังนั้นหากกรรมการสามารถพิสูจน์ที่มาของเงินที่นำมาให้บริษัทกู้ยืมได้  ไม่ว่าจะมีการตรวจสอบจากใคร  กรรมการก็สามารถชี้แจงได้  รวมถึงการพิสูจน์ในเรื่องของการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้นั้น   ว่าเรามีเงินได้และเงินได้นั้นได้ยื่นเสียภาษีไว้โดยถูกต้อง ครบถ้วนแล้วแต่ในทางปฏิบัติ  โดยส่วนใหญ่เจ้าพนักงานสรรพากรมักจะไม่ได้ไปตรวจสอบที่มาของเงินที่กรรมการนำมาให้บริษ้ทกู้ยืมครับ  แต่จะขอดูหลักฐานและเอกสารประกอบการกู้บืมของบริษัท  เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือครับ

007:
แฮะๆ ตอบผิดไปนะ ขอบคุณที่แก้ให้นะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม