www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ผังทางเดินเอกสาร

(1/2) > >>

นิภาพร:
ที่เคาน์เตอร์ ที่คลังสินค้า พนักงานแกะกล่องสินค้าและทดสอบสินค้าให้ลูกค้าชม พนักงานการเงินจะตรวจนับเงินว่าตรงกับใบอนุมัติในใบสั่งจ่ายสินค้า พนักงานขายที่รอลูกค้า พนักงานคลังสินค้า

007:
งง ครับ

นิรนาม:
อยากได้ตัวอย่างผังทางเดินเอกสารการซื้อเชื่อ ขายเชื่อค่ะ

คุณนิภาพร:
อยากได้ผังทางเดินเอกสารระบบบัญชีการขายสด

โดเรมอน:
อยากได้ผังทางเดินเอกสารเกี่ยวกับการขายเชื่อ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม