www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรณีที่เราไปจ้างเจ้าหน้าของรัฐ ทำงานส่วนตัว จะทำอย่างไร

(1/1)

ปกาสิต:
ผมมีงานที่จะต้องจ้างเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ ทำงาน เฉพาะค่าแรง แต่เขาไม่สามารถ sign ลงใบรับเงินได้

เราจะทำอย่างไรครับ แกไปเอาบัตรประชาชนคนอื่นมารับแทน แต่ผมต้อง ตี cheque ในชื่อเจ้าหน้าที่คนนั้น จะมีปัญหาทางบัญชีไหมครับ ผมได้ทำหัก ณ ที่จ่ายเรียบร้อย เพียงแต่ชื่อในสำเนา cheque และชื่อในใบรับเงิน และ ใบหักภาษีไม่ตรงกัน จำนวนเงิน ประมาณ 125,000 บาท

อ้วน:
1.  เรามาดูในแง่ของบัญชีกันก่อนครับ  ตามความเห็นส่วนตัวผม  ในกรณีนี้  จะเห็นได้ว่าหลักฐานต่างๆ  ระบุชื่อผู้รับไม่ตรงกัน  และด้วยจำนวนเงินของค่าใช้จ่ายดังกล่าว  กิจการก็จะต้องมาคอยตอบคำถามจากทางผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้น  และอาจถูกมองในแง่ที่ไม่ดี  2.  ในแง่ของภาษีอากรนั้น  กรณีนี้  ตามความเห็นส่วนตัว  หากถูกตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ทางเจ้าหน้าที่สรรพากรอาจจะบวกกลับรายจ่ายดังกล่าวในทางภาษี  เนื่องจาก  ไม่เชื่อถือในตัวเอกสาร   อีกทั้งอาจจะตรวจสอบรายการอื่นๆ อีกด้วย  ที่สำคัญหากกิจการสามารถพิสูจน์  ให้เจ้าพนักงานเชื่อถือได้ว่ามีการจ่ายเงินดังกล่าวไปจริง และเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกิจการ   ก็อาจจะไม่ต้องนำรายจ่ายดังกล่าวมาบวกกลับในทางภาษี   ดังนั้นหากผู้รับเป็นบุคคล  ควรจะมีการตรวจสอบในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนที่จะนำมาใช้  เพราะเคยมีกรณีที่เจ้าของบัตรประชาชน  ไม่ทราบเรื่อง  เมื่อทางเจ้าหน้าที่ส่งจดหมายเชิญพบ  ทางเจ้าของบัตรประชาชนก็ปฏิเสธว่าไม่เคยได้รับเงินดังกล่าว  ผลเสียก็จะมาตกกับกิจการและโดยหลักที่ถูกต้องแล้ว  ชื่อในใบรับเงิน  , หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย และชื่อในเช็ค  ควรเป็นชื่อคนคนเดียวกัน

ปกาสิต:
ขอบคุณมากครับ คุณอ้วน

แต่ว่าที่ได้ทำมาแล้ว ประมาณ 6 ครั้ง จะแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ ผมพยายามขอเอกสารให้ตรงกับ cheque แล้ว แต่เจ้าหน้าที่นั้น เกรงว่าจะมีผลกระทบกับแก ว่ามารับงานนอกได้อย่างไรนะครับ จะแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ ถ้าผมไม่ตี cheque แต่ถอนป็นเงินสดออกมาให้แกได้ไหมครับ

อ้วน:
ผมไม่ขอตอบนะครับ  เพียงแต่คิดคนเดียวเองว่า  ถ้ายอดจำนวนเงินในการจ่ายแต่ละครั้งไม่สูง เป็นเพียงหลักหมื่นบาทต้นๆ  การที่จะจ่ายเป็นเงินสด  ย่อมเป็นไปได้  ดูแล้วสมเหตุสมผล  และหากเอกสารประกอบรายการจ่ายไม่ว่าจะเป็นใบรับเงิน , สำเนาบัตรประชาชน เป็นชื่อคนเดียวกัน และ ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายในนามคนเดียวกัน  ในเบื้องต้นผมก็ต้องยอมเชื่อว่า  ได้มีการจ่ายรายจ่ายดังกล่าวจริง  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม