www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รร.กวดวิชา รายได้จากค่าเรียนออกภาษีขายอย่างไร

(1/1)

ก้อย:
ดิฉันจะรับทำบัญชี รร.กวดวิชา อยากทราบว่า รายได้คือค่าเรียนพิเศษ จะออกใบกำกับภาษีอย่างไร

มีการได้รับการยกเว้นภาษีอะไรหรือเปล่า

   

มือใหม่หัดตอบ:
ถ้ารายได้ไม่ถึง 1.8 ล้าน ต่อปี ก็ไม่ต้องเข้า vat ครับ และ

- ถ้าเป็นการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ก็ได้รับยกเว้น vat ครับ

กมลทิพย์:
http://karaokenew.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม