www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กิจการหจก.ควรแยกบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอาการดีหรือไม่

(1/1)

moonoi:
พอดีว่าเพิ่งเข้ามาทำบัญชีหจก.แต่เดิมเค้าจ้างบริษัทรับทำบัญชีอยู่แล้ว แต่เค้าต้องการให้เราทำทั้งหมด โดยถ้าเลิกจ้างได้ก็ยิ่งดี แต่ถ้าเราจะทำได้ขนาดนั้นต้องขึ้นทะเบียนนักบัญชีหรือเปล่า(จบป.ตรีบัญชีมาโดยตรงค่ะ)หรือว่าควรจะจ้างเค้าอยู่เพื่อทำบัญชีในส่วนของสรรพากร แล้วจะทำให้กิจการเสียเงินจ้างซ้ำซ้อนหรือไม่ แต่ถ้าเราทำเฉพาะบัญชีการเงินก็ทำให้นายจ้างทราบผลการดำเนินงาน สามารถควบคุมรายได้ค่าใช้จ่ายได้ (แต่ความรู้บัญชีก็ไม่แม่นทั้งหมดเพราะทำงานแต่องค์กรใหญ่ซึ่งแยกส่วนชัดเจน)ช่วยตอบหน่อยค่ะ สับสนมาก หรือจะไปหาความรู้เพิ่มเติมได้จากไหนบ้าง

007:
ลองทำให้ถูกต้องแบบเล่นเดียวไปเลยครับ แล้วเราก็เซนต์เป็นผู้ทำบัญชีอย่างไม่ต้องกังวล

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม