www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บิลที่ไม่มีที่อยู่

(1/1)

หนูนา:
เราเป็นคณะบุคคล ที่รับจัดหาของให้กับบริษัท (เช่น ซื้อชุดนักแสดง หรือของตกแต่งประกอบฉาก) อยากทราบว่า ถ้าคณะบุคคลซื้อของแล้วแยกเก็บกับบริษัทเป็น 2 ส่วนดังนี้

1 . ค่าของ (เสื้อผ้า) จะลงชื่อใบบิลเป็นของคณะบุคคล  

    หรือชื่อบริษัทที่เรารับจ้างใช่หรือไม่    เช่น

    ค่าของ = 10,000 บาท   บริษัทไม่ต้องหัก ภาษี

   ใช่หรือไม่

2.  เป็นค่าบริการที่จัดหาของให้ = 5,000 บาท

     คณะบุคคล  จะต้องถูกหัก ภาษี ไว้ 3%คุณอ้วนและผู้รู้ ช่วยตอบให้หนูนา หน่อยนะค่ะ

007:
ในกรณีมีสัญญาจัดหา

- ค่าของ (เสื้อผ้า) จะต้องเป็นชื่อของลูกค้าและไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ค่าบริการจัดหา ทำถูกต้องแล้ว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม