www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 29

(1/1)

toom:
มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 29 มีเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับ จะหาได้ที่ไหน??

007:
ลองหา IAS 17 อ่านดูครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม