www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนซื้อหุ้น จะต้องรู้อะไรรบ้าง

(1/1)

ดาวประดับฟ้า:
ดิฉันมีเงินอยู่พอสมควร คิดว่าฝากเงินกับธนาคารได้รับดอกเบี้ยน้อยมาก จึงอยากจะนำไปลงทุนเพิ่มเติมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เปิดขายหุ้น และน่าจะให้ผลตอบแทนดีกว่า จึงอยากจะขอคำแนะนำว่าจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง และจะมีความเสี่ยงมากไหมถ้านำเงินไปลงทุน

-ขณะนี้ดิฉันทราบข่าวว่าการไฟฟ้าจะเปิดขายหุ้น อยากจะขอคำแนะนำว่าน่าสนใจลงทุนหรือไม่

อ้วน:
ผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เท่าใดครับ  แต่อาจมีเพียงมุมมองหากคิดจะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ตาม  ดังนี้ครับ1.  อันดับแรก  เราต้องถามตัวเองก่อนครับว่า  เรามีความรู้ความเข้าใจ ในธุรกิจที่เราสนใจจะลงทุนมากน้อยแค่ไหน  เพราะหากไม่มีเลย  หรือมีน้อยมาก  ผมจะยังไม่ลงทุนครับ " เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ "  2.  เงินทุนหมุนเวียน  มาจากแหล่งใด  เพราะบางธุรกิจ  จำเป็นต้องใช้ทุนตัวเองเยอะ  เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  หรือบางธุรกิจ  อาจต้องใช้การระดมทุนจากแหล่งภายนอก  ไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงทุน , การกู้ยืม เป็นต้น  แต่หากผมมีเงินทุนหมุนเวียนจำกัด  ขนาดในการลงทุน  ก็จะลดลงครับ  ไม่แนะนำให้มีอัตราส่วนในการกู้ยืมเงินเกิน 40%  ในการลงทุนครับ3.  การเอาใจใส่ดูแลในธุรกิจที่สนใจ  ไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจใดก็ตาม  หากไม่ให้ความสำคัญ และการเอาใจใส่ดูแล  เมื่อเกิดปัญหาย่อมแก้ไขได้ล่าช้า และ จะเสียหายอย่างมาก4.  การติดตามข้อมูลข่าวสารในธุรกิจ  เพราะสมัยนี้หากใครตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง หรือมีความน่าเชื่อถือ  ย่อมที่จะลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ลง  และสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับช่วงเวลา

ปณิตา:
ดิฉันป็นคนหนึ่งที่ลงทุนในการฝากเงินรูปแบบประกันชีวิตให้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผล และดอกเบี้ยเงินฝากที่มากกว่าธนาคาร สนใจติดต่อที่ ปณิตา 0841222297

เปิ้ล:
ท่านที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น เรามีคำแนะนำให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และท่านก็สามารถเปิดบัญชีกับบริษัทรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆได้ที่ บล.ktzmico k.เปิ้ล 0837347431

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม