www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จดวัตถุประสงค์ไว้ตามรายละเอียดนี้ตอนจัดตั้งจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่

(1/1)

คุณบุ๋ม:
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจดวัตถุประสงค์ตอนจัดตั้งดังนี้

-ให้บริการทัวร์ทั้งในและนอกประเทศ

-นำเข้าเครื่องตัดจ่ายน้ำมันเพื่อให้ประหยัด, เครื่องเล่น Mps แบบพกพา, เครื่องสำอางค์

-ส่งออกของหัตถกรรม, เสื้อผ้า

คำถาม

      1 .ขอถามว่างานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนอกจากจดวัตถุประสงค์แล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังจะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นหรือไม่

อ้วน:
1.  ถ้าเป็นงานในส่วนของบัญชี  นอกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว  ก็จะเป็นกรมสรรพากรครับ  เพราะจะเป็นในเรื่องของการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีต่างๆ2.  แต่ในตัวห้างหุ้นส่วนจำกัด  หาก

2.1  ทำธุรกิจทัวร์  ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เพราะจะต้องขอใบอนุญาตนำเที่ยว  มิฉะนั้นจะประกอบธุรกิจนี้ไม่ได้ครับ2.2  มีการนำเข้าสินค้า  จากต่างประเทศ  ก็จะต้องผ่านพิธีการศุลกากร  ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรครับ2.3  และหากสินค้าที่นำเข้าเป็นสินค้าที่มีการควบคุมคุณภาพ หรือมาตราฐาน  ก็อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม2.4  ส่วนการส่งสินค้าออกนอกประเทศ  ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรเช่นกันครับ

เจ:
1. จะเปิดบริษัทเกี่ยวกับการฝึกอบรม และอาจมีการพาออกนอกสถานที่ที่ต้องพักค้างคืนและมีกิจกรรมวอล์คแรลลี่ด้วย อย่างนี้เข้าข่ายท่องเที่ยวหรือเปล่า  ควรจะกำหนดในวัตถุประสงค์ว่าอย่างไร

นัท:
จะเปิดบริษัทนำเที่ยวแต่มีพื้นที่ใช้ในการจัดกิจกรรมด้วยควรจะตั้งวัตถุประสงค์อย่างไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม