www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอคำแนะนำการจดทะเบียน

(1/1)

sumontha:
มีลูกค้า ต้องการทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่ารถตู้ ประมาณ 3 - 4 คัน จ้างพนักงานขับรถ จำนวน 3 คน เงินเดือนประมาณ 4000 บาท ต่อคน และมีเงินพิเศษอีก ประมาณ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

คำถาม คือ ควรจดทะเบียนประเภทไหนจึงจะเสียภาษีน้อย

               1.นิติบุคคล

               2.คณะบุคคล

               3.บุคคลธรรมดา

และธุรกิจนี้ถือเป็นขนส่งหรือไม่ และได้รับการยกเว้น VAT หรือไม่  เราต้องขอข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมจากลูกค้าหรือไม่

อ้วน:
1.  ต้องขอทำความเข้าใจก่อนครับว่า  ตกลงแล้วลูกค้าของคุณ sumontha  ประกอบธุรกิจอะไร  เช่น  

1.1  ให้เช่ารถตู้  โดยผู้เช่าได้สิทธิครอบครอง และมีกำหนดเวลาเช่าแน่นอน  ถือเป็น การเช่ารถ

1.2  เป็นการให้บริการรับส่งคน  โดยมีคนขับ และ เป็นการรับส่งผู้โดยสารเป็นการทั่วไปเป็นปกติธุระ   จะถือเป็น  การขนส่งสาธารณะ  ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตามมาตรา 81 (ณ)  และไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  เช่น รถเมล์ , มอเตอร์ไซค์รับจ้าง , แท็กซี่ , สามล้อ



อย่าสับสนระหว่าง  ค่าขนส่ง  กับค่าขนส่งสาธารณะ นะครับ  เพราะค่าขนส่ง  จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 1%  แต่ค่าขนส่งสาธารณะ  จะไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ



2.  ขอรบกวนคุณ sumontha  ดูกระทู้ที่  00988  เพื่อศึกษาให้เข้าใจก่อนครับว่าตกลงแล้วลูกค้าของคุณประกอบธุรกิจขนส่งหรือไม่

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=988&c=act



3.  ก่อนจะวางแผนภาษี  อันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าตกลงแล้ว  เราประกอบธุรกิจอะไร  ดังนั้นให้เรามาทำความเข้าใจคำว่า “การขนส่งสาธารณะ” หมายความว่า การรับส่งผู้โดยสารเป็นการทั่วไปเป็นปกติธุระ”  ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 234 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้



จากข้อมูลที่ให้มาในเบื้องต้น  ผมวิเคราะห์เองครับว่า  จะถือเป็นการขนส่งสาธารณะได้นั้น  ลูกค้าของคุณ sumontha  ต้องให้บริการรับส่งผู้โดยสารเป็นการทั่วไปเป็นปกติธุระ  กล่าวคือ  เราไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่น  นอกจากการรับส่งผู้โดยสารเพียงอย่างเดียวครับ



4.  ดังนั้นหากประกอบธุรกิจขนส่งสาธารณะแล้ว  ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  และไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ



5.  เราต้องขอข้อมูลลูกค้าเพิ่มครับ  เพราะจากข้อมูลในเบื้องต้น  ผมก็ยังไม่แน่ใจครับว่า  ลูกค้าของคุณ sumontha  ตกลงแล้วประกอบธุรกิจอะไร



6.  ส่วนในเรื่องของรูปแบบการดำเนินธุรกิจนั้น  เราต้องรู้ข้อมูลในเรื่องของรายรับ - รายจ่าย  สถานที่  กำลังคน  ประกอบด้วยครับ  เพราะจากข้อมูลที่ให้มา  ยังใช้นำมาวางแผนภาษีได้ครับ  แต่ไม่ชัดเจน  แต่เราก็มีหลักคิดง่ายๆ ครับว่า  หากรายรับต่อเดือนไม่สูง  และเราก็ยังไม่คิดจะขยายธุรกิจ  ให้พิจารณาการดำเนินธุรกิจในรูปของ " คณะบุคคล " ไปก่อนครับ  

จิราภรณื:
ซื้อรถแท็กซี่ส่วนบุคคลต้องรอให้ใบอนุญาติขับขี่สาธารณะครบ3เดือนก่อนหรือไม่

AnAn:
เรียนคุณอ้วน

ตามที่คุณ 007 แนะนำในกระทู้

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=10633&c=act

ไม่ทราบคุณอ้วนมีความเห็น เหมือนหรือต่างอย่างไรครับ กำลังสับสน



vichit:
แนะนำ บริษัทบัญชี ชาญ และเพื่อน จำกัด

เบอร์ติดต่อ 02-2150826-7

email: vichit@goodysolution.com

รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัทใหม่ ทำภาษี และอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม