www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อสินค้าแล้วได้ของแถม

(1/1)

นก:
ซื้อสินค้า 10 ขิ้น ราคารวม 100 บาท ได้ของแถม 2 ชิ้น ต้องเฉลี่ยนต้นทุนให้ของแถมด้วยหรือไม่

อ้วน:
ตามความเห็นส่วนตัว  ผมมองว่าน่าจะมีแนวทางปฏิบัติได้  2  วิธี คือ

1.  ไม่เฉลี่ยต้นทุน  ดังนั้นสินค้าที่แถมจึงไม่มีต้นทุน  แต่ในความเป็นจริง  หากเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน และมีรูปร่างเหมือนกัน  เมื่อมีการขาย และมาหยิบสินค้าออกไปจากสต๊อค  คงเป็นการยากที่จะบอกว่าสินค้า ตัวใดคือสินค้าที่แถม  วิธีการนี้จึงไม่เหมาะสมครับ2.  เฉลี่ยต้นทุนให้ของแถมด้วย  ซึ่งเหมาะสมกว่าวิธีแรกครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม