www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอทราบการวางแผนภาษีเกี่ยวกับค่านายหน้า

(1/1)

กุหลาบ:
ธุรกิจและรายได้ที่ทำอยู่นี้ จะเป็นลักษณะคือ นาย ป. ติดต่อซื้อกุ้งจากนาย ก. และนำกุ้งนี้ไปขายให้นาย ข. โดยได้รับผลตอบแทน 1.5% จากยอดซื้อขายระหว่างกัน ซึ่งเงินที่ได้รับจะผ่านบัญชี นาย ป./วัน เป็นยอดร้อยล้าน และ ป.จะโอนให้ นาย ก. ขอถามว่าจะมีการวางแผนภาษีอย่างไร และและเงินที่โอนผ่านบัญชีเป็นยอดร้อยล้านมีผลกระอย่างไรบ้างกับนาย ป. ทั้ง ๆ ที่มีรายได้ 1.5% นั้น

cpa:
ควรทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนให้ชัดเจน ทั้งตัวแทนขายสินค้า,จัดหาสินค้า,รับชำระเงินแทน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม