www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถือเป็นรายได้จากการขาย หรือว่าบริการ

(1/1)

กุหลาบ:
ประกอบธุรกิจรับอบรมและจัดสัมนา และเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม มีบิลต้นทุนค่าที่จอดรถ (มี VAT) และบิลค่าอาหาร (ไม่มี Vat) คำถามอยากถามว่า ได้เปิดบิลขายมี Vat ทั้งคู่ถูกต้องหรือไม่ และการบันทึกบัญชีถือว่าเป็นรายได้จากการบริการ หรือการขาย

cpa:
- เปิดบิลขายมี VAT ถูกต้องครับ

- รายได้จากการรับอบรมและจัดสัมมนาถือว่าเป็นรายได้จากการบริการครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม