www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เอกสารประกอบการจัดทำคำขอ NON-B

(1/1)

ศรีสุดา:
การขอเปลี่ยนลงตราประทับใน วีซ่า TR ให้เป็น NON-B

ไม่มี หลักฐานวุฒิการศึกษา+หลักฐานการผ่านงานของต่างด้าว    จะใช้หลักฐานใดแทนได้บ้าง จนท.ตม.ถึงจะอนุญาตให้ NON-B ได้

คนสัญชาติอังกฤษ ตม.กำหนดให้มีเงินเดือนขั้นต่ำเท่าใด

ขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่ให้คำตอบ

007:
ไม่มี หลักฐานวุฒิการศึกษา+หลักฐานการผ่านงานของต่างด้าว ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่ ต.ม. กำหนดไว้ครับ ลองสอบถามที่ต.ม.ดูครับถ้าเราจะจ้างคนยุโรป เงินเดือนขั้นต่ำ 50,000 บาท / เดือน ครับMANEERAT:
เอกสารการขอ Non-b

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม