www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ้างนักร้อง

(1/2) > >>

คุณจุ๋ม:
จ้างนักร้อง อ่านสปอร์ตวิทยุ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% หรือ 5% ใครที่รู้ช่วยตอบให้ด้วยค่ะ

คุณจุ๋ม:
ขอเพิ่มเติม เป็นค่าโฆษกหรือไม่

วรสรรค์:
ผู้ใดก็ตามที่จ่ายเงินได้ค่านักแสดงสาธารณะ เช่นละคร,วิทยุ,นักร้อง,นักกีฬาอาชีพ,ภาพยนต์,โทรทัศน์,นักดนตรี,นักแสดงใดๆ,ดีเจ  ให้แก่

ก. ผู้รับที่มีภูมิลำเนาในต่างประเทศ ให้หักตามอัตราก้าวหน้า

ข. นอกจาก ก.  ให้หัก ณ ที่จ่าย 5%

กระทู้เพิ่มเติม http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=23&c=actอ้วน:
ขอเสริมนิดหนึ่งครับ

1.  จากข้อมูลที่คุณจุ๋มให้มา  ผมเข้าใจเองว่าการอ่านสปอร์ตวิทยุ  นี้ก็คือการโฆษณาในรูปของเสียง  โดยไม่มีภาพเหมือนในทีวี  โดยจ้างคนมาอ่านเพื่ออัดเป็นเสียงโฆษณา  โดยไม่สนใจว่าผู้ถูกจ้างจะเป็นนักร้อง หรือใคร ก็ตาม  หากเป็นในกรณีนี้  ผมมองว่าน่าจะเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  เนื่องจากการรับทำงานให้

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata40ไม่เข้าข่ายเป็นค่านักแสดงสาธารณะ  จึงต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราก้าวหน้า   ซึ่งหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท  ตามมาตรา  42 ทวิ

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata42_22.  และในความเห็นส่วนตัวผม  ก็มองว่าในกรณีการอ่านสปอร์ตวิทยุ  ไม่น่าจะเป็นค่าโฆษก  เพราะเนื่องจากลักษณะของงานโฆษก  อาจจะเข้าข่ายนักแสดงสาธารณะก็ได้  จึงต้องมาดูว่างานโฆษกนั้น  มีลักษณะการทำงานเป็นอย่างไร  เช่น เป็นโฆษกในการพากษ์การแข่งขันฟุตบอลโลก  หรือเป็นโฆษกในรายการทัศน์  เป็นต้น

คุณจุ๋ม:
ถ้าจ่ายเงินเพียง 10,000 บาท  ก็ ไม่ต้องหัก ภาษี ใช่ไหมครับ เพราะว่า ในแต่ละปี จะใช้ผู้ที่มาอัดสปอร์ตให้ ไม่ซ้ำกัน ถูกไหมค่ะ คุณอ้วน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม