www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีเงินได้ถูก หัก ณที่จ่าย

(1/2) > >>

บ้านแพ้ว:
บริษัทได้รับเงินจากลูกค่าในปี 48 แต่หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายของลูกค้า ลงวันที่  ปี 47 บริษัท ไม่สามารถนำมาใช้ได้ในปี 48 อยากทราบว่า ทางบัญชีจะบันทึกเป็นรายจ่ายต้องห้ามใช่หรือไม่

Dr. เงินสด  9700

      ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย 300  *****

Cr.  A/R      10000

     

อ้วน:
1.  ตามหลักการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายจะยึดตามเกณฑ์เงินสด  กล่าวคือมีการรับ - จ่ายเมื่อไหร่  ก็ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายและออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายในวันนั้น  จากข้อมูลของคุณ บ้านแพ้ว  หากมีการรับเงินจากลูกค้าในปี  48  หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายที่ลูกค้าจะออกให้ก็ควรเป็นของปี 48  ครับ  ดังนั้นในเบื้องต้น  ผมแนะนำให้ทักท้วงลูกค้าให้แก้ไขวันที่ในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง  เพื่อรักษาสิทธิของบริษัทครับ  2.  แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้จริงๆ  โดยหลักการแล้วภาษีหัก ณ ที่จ่ายปีใด  ก็ต้องใช้ปีนั้น  เมื่อเป็นหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายปี 47  ก็ต้องใช้หักภาษีในปี 47  จะนำมาใช้หักภาษีของปี 48 ไม่ได้  ดังนั้น  เมื่อได้รับเงินมาก็จะบันทึกบัญชีโดย

Dr.  เงินสด      9,700

Dr.  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย  300

Cr.  ลูกหนี้การค้า   10,000และตอนสิ้นรอบปีบัญชี หรือรอจนครบ 3 ปีแล้วค่อยปรับปรุงล้างภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปี 47  ออกก็ได้  โดยบันทึก

Dr.  ภาษีต้องห้าม  ( ค่าใช้จ่าย แล้วต้องบวกกลับตอนคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล )  300

Cr.  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย  ( ล้างบัญชีสินทรัพย์ออก ) 300

คุณบ้านแพ้ว:
ขอบคุณค่ะ  หนังสือรับรองของลูกค้าลงวันที่ ปี 47 เนื่องบริษัทไม่ได้ไปรับเงินภายในปี 47 จึงต้องมีเหตุดังกล่าวค่ะ

เด็กใหม่:
อยากทราบว่ามีชื่อบัญชีที่ใช้แทน

บัญชีรายจ่ายต้องห้ามไห้หรือเปล่าค่ะ

ช่วยบอกหน่อย

เด็กโง่:
เรื่อง ลน.ภงด.นิติฯหัก ณ ที่จ่าย ที่นำมาใช้ได้ไม่เกิน 3 ปี หมายความว่าอย่างไรค๊ะ ถ้าปีปัจจุบัน คือปี 2551 ส่วนที่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่ปีไหนที่ใช้ได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม