www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบประโยชน์จากการวางแผนภาษีอากรว่ามีอะไรบ้างคะ

(1/1)

นักศึกษา:
อยากทราบประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ได้ศึกษาวิชาการวางแผนภาษีอากร (tax planning)ว่ามีอะไรบ้างคะ รบกวนช่วยตอบด่วนด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

อ้วน:
รบกวนคุณนักศึกษาดูกระทู้  00168

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=168&c=actโดยประยุกต์จากวัตถุประสงค์ในข้อ 2 ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม