www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าขนส่ง

(1/3) > >>

เอ:
จ้างบุคคลธรรมดาไปขนส่งสินค้า หัก 1% ถ้าจ้างบริษัทขนส่งหักเท่าไหร่

ABC:
- บริษัทขนส่ง ต้องถูกหัก ภาษี  ณ ที่จ่าย 1%  

- แต่ถ้าจ้างบุคคลธรรมดาบริษัทต้องหัก ภาษี 3%

- เพราะไม่เข้าข่ายเป็นกิจการด้านขนส่งครับ

  (ยอดเงินตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)

Zeed:
ถ้าเป็นบริษัทที่รับขนส่งสินค้าเป็นหลัก ก็หัก 1% คะ

เอ:
การขนส่งหมายถึง การขนย้ายสิ่งของหรือคน จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ฉะนั้นบุคคลธรรมดารับจ้างขนส่งก็น่าจะ 1%แต่คุณ ABC บอกว่าไม่เข้าข่ายกิจการด้านขนส่ง มีข้อกฎหมายอ้างอิงบ้างมั้ย

นิศากร:
ปัจจุบัน มีการจ้างทั้ง บุคคลรรมดา และ บริษัทขนส่ง แตเราก็หัก 1% ทุกรายค่ะ แสดงว่าผิดใช่หรือไม่ มีกฎหมายอะไรที่บอกชัดเจนหรือไม่ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม