www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขั้นตอนและวิธีการทำ Bank Reconcile (งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร)

(1/2) > >>

POO:
อยากทราบวิธีการทำกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และวิธีวิเคราะห์รายการแต่ละรายการ ว่าควรจะบวกกลับหรือหักออกอย่างไร ทั้งสามวิธี ดังนี้  1.วิธีธนาคารไปหากิจการ 2.วิธีกิจการไปหาธนาคาร 3.วิธีที่ถูกต้อง  ควรดำเนินการอย่างไร  พร้อมทั้งวิธีบันทึกบัญชีในสมุดรายวันด้วย

007:
http://pirun.ku.ac.th/~fbustnr/chapter%202-2.pdf

สงสัยจังหู้:
ขอบคุณคะ คุณ 007

กกก:
รายได้รอการรับรู้

amnad:
อยากได้ตัวอย่างเอกสารการทำ งบพิสูจน์ยอดเงินฝากแบบของจริงน่ะครับ ส่งมาที่ เมล์นี้ได้ป่ะครับ iamamnad@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าครับผม...

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม