www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรณีสินค้าสูญหาย (ขายให้ลูกค้า) จะบันทึกบันชีอย่างไร

(1/1)

นิดหน่อย:
สินค้าหายระหว่างส่งของจะต้องตัดขายตามปกติไหม

แล้วยื่นภาษีขายไหม   แล้วจะต้องทำการปรับปรุงบัญชีอย่างไร

007:
กรณีที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างน่าเชื่อถือว่ามีการลักทรัพย์ เช่น การแจ้งตำรวจ โดยบันทึกประจำวัน หรือกรณีที่มีการทำประกันแล้วมีทางเจ้าหน้าที่ประกันภัย มาดำเนินการ โดยสรุปผล การสามารถนำหลักฐานดังกล่าวมาใช้บันทึกบัญชีแล้วตัดเป็นรายจ่ายได้ครับ ไม่เสียภาษีขายdr. ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย

cr. สินค้าแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ ถือว่าเป็นสินค้าขาดบัญชี ต้องเสียภาษีขายแต่ไม่ต้องออกใบกำกับภาษีขายครับอาภาพร:
กรณีสินค้าหายจากการตรวจนับสินค้า บันทึกเป็นสินค้าสูญหาย และยื่นภาษีขายแล้ว แต่ถ้าไม่ออกใบกำกับภาษี จะสามารถออกเอกสารอะไรแทนได้เพื่อใช้ในการอ้างอินการยื่นภาษีขายคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม