www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รับงาน

(1/1)

กกก:
จะไปรับทำบัญชี กับธุรกิจส่งออก

จะต้อง เสอนงานอย่างไร ช่วยแนะนำด้วย

ชาวต่างชาติเป็นผู้ดีแล

007:
เสนอเพิ่มการขอคืน VAT ให้

กกก:
แนะนำการนำเสนอ ด้วยซิค่ะ

ณัฐ :
รับจ้างทำบัญชี ครบวงจร

รวดเร็ว ประหยัด  สนใจ โทร 081-440-4567

โดย ณัฐการบัญชี  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม