www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รูปแบบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

(1/2) > >>

เจี๊ยบ :
ดิฉันประกอบกิจการอพาร์ทเมนต์ จด Vat ดิฉันต้องวางรูปแบบเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน แยกระหว่างยอดที่ต้องเสีย vat และ no vat  อย่างไร พอจะมีตัวอย่างไหม

007:
ลองซื้อของที่ big-c , lotus หรือ macro ครับ ให้ซื้อทั้งสินค้าเกษตร(ไม่มี vat) และอื่นๆด้วย จะไดดูใบเสร็จว่าแยกยังไวyyg77:
ธุรกิจท่องเที่ยว ไม่จดภาษี

ใบเสร็จ ปัจจุบัน 1 ชุดมีกี่ใบ อะไรบ้างนอกจาก ต้นฉบับ และ สำเนา

สาว:
ดีค่ะ

เต:
ผมทำธุรกิจเกี่ยวกับตบแต่งบ้านอยากทราบข้อมูลเกี่ยวรูปแบบการออกใบกำกับภาษีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม