www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าสินค้า และ ค่าขนส่ง

<< < (3/3)

tuktuk:
ขอสอบถามเรื่องการหัก ณ ที่จ่ายขนส่งค่ะ
ห้างฯ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ให้รถมาวิ่งหิน ดิน ทราย  ให้ห้างฯ(ไม่มั่นใจว่าผู้รับจ้างจดขนส่งหรือไม่)  ทางห้างฯ เป็นผู้สำรองจ่ายค่าน้ำมันให้  ทางห้างฯ เมื่อจ่ายค่าวิ่งทำการคำนวณค่าวิ่งแต่ละเที่ยว สมมติได้ 10,000  หัก ค่าน้ำมัน  1,000  คงเหลือ 9,000 และนำส่งหัก ณ ที่จ่าย โดย 9,000*1%  แบบนี้หรือไม่คะ  หรือหักจากยอด 10,000 บาทได้เลย
***เอกสารค่าน้ำมันออกเป็นชื่อห้างฯ ผู้ว่าจ้าง***
ขอบคุณมากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม