www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าสินค้า และ ค่าขนส่ง

<< < (2/3) > >>

rint:
กรณีที่จ้างให้บุคคลธรรมดาขนสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งต้องหักภาษีเท่าไหร่

อาท:
การขนส่งและออกให้หัก ณ ที่จ่ายผมต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือป่าวคับ

จอย:
เรามีรถกระบะไปรับวิ่งงานเป็นเที่ยวให้กับบริษัท  วิ่งส่งของ  เป็นบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีณที่จ่ายเท่าใด

ขิงข่า:
ระบบบัญชี บริษัท การจ่ายเงิน หักณที่จ่าย3 %คือ

AVA:
อยากทราบว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับ ค่าขนส่งสินค้าทางอากาศ(ค่าเฟส)นั้น หักอย่างไรบ้าง ถ้าเราเป็นAgency
1.ลูกค้าหักเราได้หรือไม่ กี่%
2.เราสามารถหัก สายการบินที่ใช้บริการให้ส่งสินค้าให้กับเราได้อีกหรือไม่ กี่%
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม