www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าสินค้า และ ค่าขนส่ง

(1/3) > >>

มายด์:
บริษัทที่ขายสินค้าและมีการขนส่งให้ด้วย ในใบกำกับภาษีแยกมาว่าเป็นค่าสินค้าและค่าขนส่ง เราจะหักภาษี ณ ที่จ่าย เฉพาะค่าขนส่ง หรือไม่ต้องหักเลยคะ..ขอบคุณค่ะ

อ้วน:
มีหลักพิจารณาดังนี้

1.  ถ้าบริษัทที่ขายสินค้า ให้บริการขนส่งด้วย  ไม่สนว่าในใบกำกับจะแยกราคาสินค้าและค่าขนส่งหรือไม่  เป็นการออกใบกำกับโดยผู้ขายรายเดียว  ก็ถือว่าเป็นขายทั้งจำนวน  จะไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายครับ2.  แต่ถ้าออกใบกำกับสินค้าเป็นผู้ขายคนหนึ่ง และ ค่าขนส่งเป็นอีกคนหนึ่ง ( โดยผู้ออกค่าขนส่ง  ต้องประกอบกิจการขนส่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น )  ถ้าเป็นเช่นนี้  ค่าขนส่งจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ครับให้ศึกษาเพิ่มเติมคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40 แห่งประมวลรัฎษากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

http://www.rd.go.th/publish/2690.0.html

ดังนั้นค่าขนส่งตามประมวลรัษฎากรจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

1.  ต้องเป็นการขนส่งที่ทำเป็นปกติธุระ  โดยไม่ได้มีการบริการอื่นนอกเหนือจากการขนส่ง  และไม่ใช่การขนส่งสาธารณะ

2.  ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตามมาตรา 81 ( 1 ) ( ณ )

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=836&c=act

3.  ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 1%

คนอยากรู้:
กรณีการทำสัญญาเช่าเหมารถ เพื่อพาชาวบ้านไปดูงาน ซึ่งบริษัทรถ อาจทำการเดินรถปกติ (วิ่งเส้นทาง) และบริษัทที่รับจ้าง (รถตู้ รถบัส) ภาษีเงินได้ หัก ณที่จ่าย อัตราใด ขอบคุณมากครับ

007:
ถ้านอกเส้นทางได้ถือเป็นบริการหัก 3% ครับ แต่ถ้านอกเส้นทางไม่ได้ถือเป็นขนส่ง หัก 1%

อร:
ขอถามค่ะ

ตอนนี้เพิ่งได้จดทะเบียน หจก...ทรานสปอร์ต (บริษัทรับจ้างรถตู้) ต้องการวางบิลกับลูกค้า ต้องออกเอกสารอะไรบ้าง แล้วใบกำกับภาษีออกในลักษณะใดคะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อัตราเท่าใด  ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม