www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี

(1/7) > >>

หมู:
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว แต่ยังไม่ไปขึ้นกับสภาวิชาชีพ อย่างนี้เราสามารถนำรหัสผู้ทำบัญชีกรอกใน ภงด. ก่อนได้ไหม  แล้วค่อยขึ้นกับสภาวิชาชีพที่หลัง

อ้วน:
1.  เท่าที่ผมทราบและปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน  เลขทะเบียนผู้ทำบัญชี  ที่กรอกในแบบ สบ.ช 3  และ แบบภงด. 50  จะเป็นเลขทะเบียนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   ส่วนหมายเลขสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกกับทางสภาวิชาชีพบัญชี  ก็เป็นเลขสมาชิกไม่ได้นำมากรอกในแบบ สบ.ช 3 และ แบบ ภงด. 50  ครับ2.  ส่วนเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิก หรือ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับทางสภาวิชาชีพบัญชีนั้น   จะเป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพ ฉบับที่ 6 / 2548  เรื่องการเป็นผู้ทำบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  ซึ่งจะต้องสมัครเป็นสมาชิก หรือ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับทางสภาวิชาชีพบัญชี  ภายในวันที่  31  สิงหาคม  2548  เฉพาะผู้ทีประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชี

http://www.fap.or.th/  

เตย:
พึ่งจะเรียนจบจะขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไร

ใช่เอกสารอะไร ขอแบบละเอียดได้ไหมคะ

ขอบคุณคะ

อ้วน:
1. รบกวนดูเรื่อง การแจ้งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้ พ.ศ. 2544

http://www.dbd.go.th/thai/law/doc5.1.pdf2. เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545

http://www.dbd.go.th/thai/law/acc2545.pdf3. เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี(ฉบับที่3) พ.ศ.2547

http://www.dbd.go.th/thai/law/acc_no3(new).pdf4. ส่วนรหัสเมื่อเราขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็จะได้มาครับ5. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี พ.ศ.2547

http://www.dbd.go.th/thai/law/rule_acc(new).pdf6. และยังต้องสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีด้วยครับ   รบกวนสอบถามรายละเอียดทางสภาดูครับ br>
http://www.fap.or.th/  

nee:
เริ่มต้นของการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำยังไงบ้างคะ?

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม