www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่1-56เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง

(1/2) > >>

กอหญ้า:
อยากทราบว่ามาตรฐานการบัญชีแต่ละฉบับมีชื่อว่าอย่างไรบ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ

007:
http://www.nukbunchee.com/accounting/acc_tas/tas1.php

kumphaphun:
มาตรฐานการบัญชีมีกี่ฉบับครับ อะไรบ้าง

เด็กใต้:
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1-56มีรายละเอียดอะไรบ้าง

no:
โอ้โห ถามแบบนี้  ฆ่ากันเลยดีกว่า  ที่ถามมาน่ะ ตอบได้ กระดาษ A4 2 รีม เลยนะนั่น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม