www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วิธีการเขียนเช็ค

(1/5) > >>

อรอุมา:
ถ้าเขียนเช็คเงินสดแล้วประทับตราคำว่า A/C PAYEE ONLY ไปด้วยผู้รับสามารถไปขึ้นเช็คได้ไหมค่ะ

gaka:
มีด้วยหรือ บัญชีชื่อ เงินสด เพราะต้องเข้าบัญชีเท่านั้น

Jaroon:
ได้ครับ ในกรณีที่ยังไม่ได้ขีดฆ่าคำว่าผู้ถือ

gaka:
ถ้าได้แล้วจะต้องเข้าบัญชีหรือถอนเป็นเงินสดครับ

เพราะถ้าไม่ขีดฆ่าหรือผู้ถือออก ก็หมายว่า ใครถอนก็ได้แต่ต้องถอนผ่านบัญชีผู้รับเงิน จะหาชื่อผู้รับเงินว่าเงินสดได้ที่ไหนครับ?

ปรกติ ต้องส่งเช็คกลับไปเปลี่ยน

101:
ปกติถ้าตีเช็คว่าเงินสด จะไม่AC PAYEE และขีดฆ่าหรือผู้ถือ เพราะจะไม่สามารถนำเช็คไปขึ้นเงินได้ เพราะไม่มีบัญชีชื่อเงินสด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม