www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สอบถามการเสียภาษีร้านค้ากับภาษี หจก.

(1/4) > >>

tktn:
1.แฟนเปิด หจก.เพื่อรับเหมาก่อสร้าง และขายสินค้า(ตามออเดอร์) ให้หน่วยงานราชการ โดยไม่มีหน้าร้าน (ใช้ที่บ้านเป็นที่ทำการ หจก.) โดยจด vat7%  ชื่อ หจก.A

2. แฟนเปิดร้านขายสินค้า(อุปกรณ์ไฟฟ้า) เต็มรูปแบบ อีกที่

สอบถามว่า

1. สามารถตั้งชื่อร้านขายสินค้า เป็นชื่อตาม หจก. A ได้หรือไม่  หรือตั้งชื่ออื่น

2. หากร้านที่เปิดใหม่ ตั้งเป็นชื่ออื่น และจดทะเบียนพานิชย์เป็นร้านค้าเฉย ๆ ไม่มี vat 7%  ได้หรือไม่ เพื่อจะได้จ่ายภาษีแบบเหมาจ่าย (จดเป็นชื่อแฟนได้หรือไม่ จะเกี่ยวกับการจ่ายภาษีรายได้บุคคลธรรมดารึเปล่า หรือใช้ชื่อผู้อื่นดี)

3. ไม่ทราบว่าแบบไหน เพื่อช่วยประหยัดภาษี

4. ขอสอบถามอัตราภาษีป้าย



รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ

WEBMASTER:
1. หจก.สามารถประกอบกิจการได้หลายอย่างครับ แต่ถ้าอยู่คนละที่กัน จะต้องขอจดทะเบียนเพิ่มสาขาครับ



2. ถ้ากิจการใหม่ทำในชื่ออื่น และมีรายได้ยังไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ก็ยังไม่ต้องจด vat ครับ คุณสามารถจดเป็นชื่อแฟนก็ได้ครับ ถ้าคุณและแฟนยังไม่มีรายได้อื่นๆ



3. ต้องลองคำนวณดูครับ





4. ภาษีป้าย

ฐานภาษีและอัตราภาษี



ฐานภาษีและอัตรา คือเนื้อที่ของป้ายและประเภทของป้ายรวมกัน ถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้ การคำนวณพื้นที่ป้ายให้เอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดเป็นขอบเขตของป้าย ถ้าเป็นป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนดได้ ให้ถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตสำหรับกำหนดส่วนที่กว้างที่สุดและยาวที่สุด แล้วคำนวณเป็นตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรถ้าเกินครึ่ง ให้นับเป็น 500 ตารางเซนติเมตร ถ้าต่ำกว่าปัดทิ้ง ประกอบกับประเภทของป้าย คำนวณเป็นค่าภาษีป้ายที่ต้องชำระ โดยกำหนดอัตราภาษีป้ายดังนี้



(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร



(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร



(3) ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร



(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม่



(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ



(4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น



(5) ป้ายทุกประเภทเมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท



ความถูกต้อง:
ถ้าเปิดร้านใหม่จำเป็นหรือไม่ที่ต้องขอเลขที่ผู้เสียร้านใหม่ หรือใช้เลขที่ผู้เสียถาษีบุคคลธรรมดาของเจ้าของร้านได้เลย(ผู้จดทะเบียนร้านเป็นหุ้นส่วนคนเดียว)

คนไม่รู้:
เปิดร้านค้าในหมู่บ้านจัดสรรต้องเสียภาษีป้ายไหมคะ

พลัฏฐเมธ:
เปิดร้านติดตั้ง ล้าง ซ่อม แอร์ ตู้เย็น ที่หน้าบ้านทาวเฮาส์ต้องเสียภาษีหรือไม่ ถ้าเสียต้องเสียเท่าไหร่ ที่ไหนครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม