www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง

(1/1)

kpp135:
ซื้อสินค้าจากร้านค้า จ่ายเงินสด ขอให้ทางร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินให้ ร้านค้าเขียนชื่อและที่อยู่ของร้านเค้าเป็นลายมือเขียนด้วยปากกา จึงท้วงไปว่า ขอให้เป็นแสตมป์ชื่อร้านค้ากับที่อยู่ เค้าบอกว่าเคยมีแต่ทำหายแล้ว แบบนี้ใช้บันทึกบัญชีได้หรือเปล่าคะ

WEBMASTER:
ได้ครับ

kpp135:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม