www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การหักลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล

(1/1)

BANK:
ตามรายการต่อไปนี้มีข้อไหนสามารถนำมาหักลดหย่อนได้บ้างครับ

1.แยกยื่นภาษีกับภรรยา(มีทะเบียนสมรส)แต่ภรรยารายได้ไม่ถึงต้องหักภาษี ผมสามารถนำหลักฐานมารดาของภรรยา มาลดหย่อนได้หรือไม่(อยู่บ้านเดียวกันแต่ทะเบียนบ้านของผมอยู่อีกที่)

2.เพื่อนผมไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยา แต่มีบุตรด้วยกัน ดังนั้นเขาสามารถนำใบเกิดของบุตรมาลดหย่อนได้หรือไม่

3.จากกรณีในข้อที่2 เขาทำประกันชีวิตให้บุตร ดังนั้นเขาสามารถ ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

WEBMASTER:
1. ได้ครับ

2. ไม่ได้ครับ นอกจากต้องจดทะเบียนรับรองบุตรก่อน

3. ไม่ได้ครับ

burin:
1.ในการลดหยอนภาษีผมลงเงินธกส. ให้กับลุงและพ่อแม่ใช้ในกานลดภาษีได้หรือไม่ครับถ้าได้ต้องเอาเอกสารอะไรบางครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม