www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

โปรแกรม สต๊อก ฟรี

(1/13) > >>

dna:
โปรแกรม สต๊อก ฟรีวรสรรค์:
กำลังติดต่อเจ้าของ email เพื่อขอโปรแกรมมาทดสอบอยู่ครับ

ถ้าใช้งานได้ดี จะเอามาให้ download ไปใช้กันนะครับ

วรสรรค์:
เป็นโปรแกรมของ nanosoft

ดาวน์โหลดได้ที่

http://nanosoft.co.th/productdownload.htmผมเข้าใจว่าให้ download ไปใช้ฟรี แต่พอถึง 200 รายการ ต้องลงทะเบียนครับ

วรสรรค์:
ไม่ใช่อย่างที่คิดครับพอติดตั้งเสร็จ แล้วไม่บอกรหัสผ่านมาครับ

เลยเข้าไปทดสอบไม่ได้

วรสรรค์:
ถ้าต้องการระบบควบคุมสินค้าคงคลัง

ผมมีบริการดังนี้ครับ-จัดหา ทดสอบ ติดตั้ง อบรม โปรแกรมควบคุมสินค้าคงคลัง

-วางระบบควบคุมการซื้อสินค้า

-วางระบบควบคุมการขายสินค้า

-วางระบบควบคุมสินค้าคงเหลือค่าบริการ 20,000.- บาท

เด่น 01-494-9044

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม