www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วิธีการหักภาษี ณที่จ่าย 1%

(1/2) > >>

wan:
วิธีการหักภาษีณที่ 1% นั้นควรหักจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือหักจากยอดที่รวมภาษีมูลค้าเพิ่มแล้วและการหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 1%ควรจะหักในกรณีใดบ้าง

อยากตอบ:
1 เปอร์เซ็นต์ จากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีกรณีตาม ม.69 ทวิ และ 69ทวิ และ ม.3เตรส บางกรณี เช่น

1. ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ที่ธนาคารจ่ายให้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

2.ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินกู้ ที่บริษัทจ่ายให้ธนาคาร

                      ฯลฯ

ฟ้าค่ะ:
1. หัก 1% ของยอดก่อน Vat 7% ค่ะ

2. กรณีไหนบ้างนั้นเข้าไปดูได้ในเวปสรรพากรในเรื่องของการหัก ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที ท.ป.4/2528 นะคะ แต่โดยส่วนใหญ่ใช้หัก เช่น การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/ประจำของธนาคาร และค่าขนส่ง(ไม่รวมค่าขนส่งสาธารณะ) นะค่ะฟ้าค่ะ:
โทษทีค่ะ...การได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ จากธนาคารค่ะ....(พิมพ์เร็วไปหน่อย)...

อยากตอบ:
พิมพ์ผิด ต้องเป็น ม.69 ทวิ (องค์การของรัฐบาล จ่ายเงินได้ทุกประเภท ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) กับ 69 ตรี(บริษัทขายอสังหาริมทรัพย์ให้บุคคล นิติบุคคลเมื่อมีการ โอนทรัพย์สิน) โดยหักเมื่อจ่ายครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า 500 บาท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม