www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภงด.50

(1/1)

เดือดร้อนแน่:
ถ้ากรอกรายละเอียดในภงด.50ผิดในงบปี 49 ที่ผ่านมาเป็นอะไรไหมค่ะ ที่ผิดคือ ลงรายละเอียดรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายในหน้า 5  แต่ลืมเอากรอกในหน้า 3 (บ.มีผลขาดทุนไม่เสียภาษีอยู่แล้วค่ะ)

007:
ไม่เป็นไรครับ แต่ถ้าทำให้ขาดทุนสะสมยกไปเปลี่ยนแปลงไป ก็ให้ยื่นปรับแบบครับ ไม่ต้องเสียค่าปรับครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม