www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มีรายได้ประจำ และมีอาชีพเสริม จะกรอกแบบเสียภาษีอยากไร

(1/1)

เอก:
คือว่าผมมีรายได้ประจำ และมีอาชีพเสริมโดยมีรถตู้วิ่งรับส่งพนักงาน1คัน และมีรถตู้ที่วิ่งร่วมในชื่อของเราอีก5คัน(โดยเราจะได้ค่านายหน้า5%)เวลาถึงต้นเดือนบริษัทที่ว่าจ้างจะจ่ายเงินหักภาษีณที่จ่าย1%ในนามของผมเอง ร่วมทั้งหมด6คัน และผมต้องนำเงินที่ได้มาจ่ายรถที่วิ่งร่วม95%ของที่แต่ละคันวิ่งได้

จะถามว่ายอดภาษีที่ผมจะต้องจ่ายในตอนยื่นภงด.90 คือจะจ่ายอย่างงัยครับ

เพราะผมมีรถตู้วิ่งจริง1คัน แต่บริษัทจ่ายเงินให้ผม6คันโดยแต่ละคันวิ่งได้ประมาณ40000บาทต่อเดือน(ยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับ) และเงินรายได้ประจำของผมประมาณ20000บาทต่อเดือน จากข้างต้น ผมมีรายได้ (40000*6)*12+20000*12=2160000 บาท

แต่จริงๆมีรายได้แค่ 20000*12 + (40000-15000(ค่าคนขับ)-5000(ค่าน้ำมัน)=480000 บาทต่อปีเท่านั้น

007:
รายได้จากค่าขนส่ง คุณสามารถหักค่าใช้จ่ายตามจริงได้ครับแต่ต้องมีบิลครบถ้วน

เยญ:
มีรถตู้สนใจ วิ่งร่วม รุ่นใหม่ 085-956-8823

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม