www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

พอจะมีตารางการคำนวณค่าปรับยื่นงบล่าช้าของกรมพัฒน์มั้ยครับ

(1/1)

หนึ่ง:
อยากทราบว่าปี 51 มีการเปลีย่นแปลง rate หรือไม่

ถ้ามีพอจะมีตารางประกอบให้มั้ยครับ

ขอบคุณล่วงหน้ากับคำตอบครับ

007:
ยังไม่มีการปรับ rate ตั้งแต่ปี 2548 ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม