www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จะรับทำบัญชีอพาร์ทเมนท์ ขอคำแนะนำค่ะ

(1/2) > >>

เจ้าค่ะ:
อพาร์ทเมนท์ลงทุนสร้างไปทั้งสิ้น 17 ล้านบาท เปิดให้เช่ามานาน 1 ปีกว่า เก็บค่าเช่าโดยเป็นค่าเช่าห้องครึ่งหนึ่ง ค่าเช่าเฟอร์ครึ่งหนึ่ง โดยไม่มีการทำบัญชี ไม่มีการเสียภาษีใดๆ เลยมาถึงตอนนี้ เจ้าของอยากจดเป็น หจก และจดแวทด้วยอยากขอถามว่า1 เวาลาลงบัญชี ควรบันทึกว่าอาคารนั้น หจก เช่ามาจากหุ้นส่วนดี หรือว่า ลงเป็นว่าหุ้นส่วนลงทุนเป็นอาคารดีคะ2 การรับทำบัญชีรายเดือน มีความแตกต่างอย่างไรจากบัญชีในธุรกิจอืนๆ ต้องใช้ความรู้ความสามารถอะไรเป็นพิเศษไหมคะ ขอความรู้การบัญชีเกี่ยวกับอพาร์ทเมนท์ค่ะ3 มีภาษีที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างคะ4 ข้อแนะนำอื่นๆ ถ้ามี5 การคิดค่าบริการตั้งแต่การจด หจก ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี อย่างไรดีคะ ขอเกณฑ์ด้วยค่ะ

007:
ลองอ่านบทความนี้ดูครับ

การวางแผนภาษีของอพาร์ทเม้นท์หรือห้องเช่า1. ทำสัญญาแยกค่าเช่าออกจากค่าบริการ รวมทั้งชี้แจงเจ้าหน้าที่หากห้องเช่าของท่านไม่มีคนพักเต็มตลอดเวลา โดยท่านสามารถแสดงหลักฐานสัญญาเช่าที่ผู้เช่าลงนามไว้หรือทะเบียนผู้เช่าพัก ท่านย่อมมีเหตุผลที่จะโต้แย้งและเสียภาษีตามรายได้ที่ท่านได้รับจริงเท่านั้น และช่วยให้ฐานภาษีโรงเรือนลดลงได้ (ปัจจุบันต้องเสียภาษีโรงเรือน 12.5% ของค่าเช่าห้อง)

2. ถ้าค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าบริการ ค่าน้ำ ค่าไฟ รวมเกินปีละ 1.8 ล้านบาท  จะต้องเข้า VAT

3. บุคคลธรรมดาควรทำบัญชี โดยเก็บหลักฐานพิสูจน์ผู้รับผู้จ่ายสำหรับต้นทุนก่อสร้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วนำมาหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงได้ แต่ถ้าท่านมีรายได้จากแหล่งอื่นด้วย อาจทำให้เสียภาษีในอัตราสูง ควรเปรียบเทียบกับการจัดตั้งบริษัทว่าอย่างใดจะคุ้มกว่ากัน

4. จัดทำอพาร์ทเม้นท์ในชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน(หสม.)เพื่อกระจายรายได้ การเข้าร่วมจัดตั้งหสม.ทำได้หลายวิธีเช่นเจ้าของที่ดินกับผู้ก่อสร้าง,เข้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับผู้ทำการตลาด จัดหาผู้เช่า ดูแลตึก รักษาความปลอดภัย เรียกเก็บค่าเช่า จ่ายค่าจ้างคนงาน เป็นต้น เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็สามารถเก็บค่าเช่าในชื่อหสม.ได้โดยเสียภาษีจากอัตราต่ำสุด และไม่ต้องเอาค่าเช่าไปรวมกับรายได้อื่นของคุณ โดยต้องจัดทำสัญญาจัดตั้งคณะบุคคลเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การงานและกำหนดส่วนแบ่งกำไรให้ชัดเจนแล้วนำไปขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหสม.เพื่อจะได้เริ่มเสียภาษีให้ถูกต้อง

5. การให้เช่าเหมาชั้น กรณีอาคารมีหลายชั้นและคุณก็ไม่ต้องการรับความเสี่ยงในการหาผู้เช่าให้ครบทุกห้องหรือความเสี่ยงในการเก็บเงิน คุณอาจให้เช่าเหมาชั้นแก่บุคคลทั่วไปโดยคิดค่าเช่าเป็นรายปี

6. หากคุณมีลูกหลาน อาจจะกระจายรายได้ให้ลูกโดยจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน คุณในฐานะพ่อหรือแม่ย่อมมีสิทธิทำการแทนลูกอยู่แล้ว คุณจึงสามารถจดทะเบียนสิทธิเก็บกินให้ลูกโดยคุณเป็นผู้ทำการแทน การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินต้องทำที่กรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินและอาคารตั้งอยู่ โดยต้องนำโฉนดไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่สลักหลังให้เรียบร้อยด้วยคุณอาจจะกำหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 10 ปีเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต(อาจให้สิทธิ์แก่ใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นลูก) เมื่อจดเรียบร้อยแล้วการทำสัญญาต่างๆก็ทำในนามคนนั้นเป็นผู้ให้เช่านะครับ

เมย์:
มีหน้งสือขายที่ไหนค่ะ มีขายที่ไหน

บ๊ง:
จัดตั้งสำนักงานใหม่เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและสำนักงานก็ไม่ได้จดทะเบียนอยากรู้ว่าจะต้องจัดทำบัญชีอะไรบ้าง

สน:
สงสัยการกำหนดอัตราค่าเช่าห้องกับค่าบริการ จะต้องมีสัดส่วนเท่าไร 50:50 หรือ 60:40 ขอคำตอบหน่อยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม