www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถามเรื่องภาษี กรุณาช่วยตอบด้วยค่ะ

(1/1)

BooM:
หากเราเป็นคนที่จะลงทุนในกิจการแฟรนไชส์อัปเปอร์พลัส

ซึ่งเป็นแฟรนไชส์น้ำผลไม้ปั่นที่ตั้งเป็นซุ้มรถเข็น ในฐานะที่เราเป็นคนซื้อแฟรนไชส์เค้ามา เราต้องเสียนภาษีหรือไม่

อะไรบ้าง (ใช้เป็นข้อมูในการทำโปรเจคของนักศึกษาปี 4 ค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง)

007:
ซื้อแฟรนไชส์ ถ้าเจ้าของเป็นคนไทย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ครับ แต่ถ้าเป็นแฟรนไชส์จากเมืองนอก ต้องหัก ณ ที่จ่าย 15% และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ครับ

แอนนี่:
อยากถามว่าวัดเสียภาษีไหมค่ะ แล้วรายได้จากการขายดอกไม้ธูปเทียน ค่าเช่าพื้นที่ในวัดเสียภาษีไหม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม