www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายบันทึกยังไงครับ

(1/1)

chai:
ผมไม่รู้บันทึกยังไงอ่ะคับ ขอบคุณครับ

007:
dr. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ครับ

กุ้ง:
บ.เปิด Rebate  ให้ลูกค้า บันทึก

DR. ค่าส่งเสริมการขาย

     CR. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3-53)ถูกต้องใช่มั๊ยคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม