www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เป็นบุคคลธรรมดาเหมาจ่ายภาษีได้ไหมครับ

(1/1)

นาย:
1. รับงานจากบริษัทนึงมา แล้วบริษัทนั้นทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 3% ไว้ทุกครั้งเป็นเงินประมาณ 7 หมื่นกว่าบาท

2. มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ได้รับเป็นใบเสร็จรับเงิน ลงคำว่า "เงินสด" ค่าใช้จ่ายที่เกิดตรงนี้นำไปทำอะไรได้บ้าง ในการคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา

3. แล้วคำว่า"เพดานสูงสุดของฐานภาษี"หมายถึงอะไร

4. ปีนี้เป็นปีแรกของการทำงาน มีรายได้ต่อปีเกิน 1 ล้านบาท ผมเป็นบุคคลธรรมดาควรจะทำยังไงกับการยื่นภาษีสรรพากร เพราะผมดูแล้วการหักค่าใช้จ่ายส่วนตัว หักค่าลดหย่อน คงช่วยได้ไม่มาก ผมเคยรู้มาว่ามีการเหมาจ่ายภาษีแต่ไม่เข้าใจ อยากให้ช่วยขยายความให้กระจ่างด้วยครับ ผมไม่ได้วางแผนภาษีไว้ตั้งแต่แรกเพราะไม่คิดว่าจะมีรายได้เกิดขึ้นมากมายขนาดนี้ ช่วยตอบด่วนนะครับ ขอบคุณมากครับ

รัชนี:
สงสัย คุณ นาย คงต้องยื่นแบบเหมาจ่ายแล้วล่ะค่ะ เพราะ ใบเสร็จที่ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไม่ได้ระบุชื่อค่ะ หากระบุชื่อผู้ซื้อถูกต้องก็จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อหักตามจริงได้ค่ะ

นาย:
ถามคุณรัชนีครับ กรณีที่ยื่นแบบเหมาจ่ายช่วยอธิบายด้วยได้ไหมครับว่าคิดหรือคำนวณกันยังไง แล้วใบเสร็จที่ซื้อแล้วระบุชื่อบุคคลธรรมดาไว้ถูกต้องนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีจริงหรือ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

007:
คุณเป็นงานรับเหมาซึ่งต้องลงดุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจำเป็นและสมควร หรือหักเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 70 ครับรายได้ 1 ล้าน ตอนได้รับมาจะถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย 30000 ดังนั้น ถ้าคำนวณหักค่าใช้จ่าย 70% ก็ยังไม่ต้องเสียภาษีครับมุ้ย:
สวัสดีค่ะ

ดิฉันขอรบกวนถามเรื่องภาษี

เปิดเป็นร้านกาแฟใหม่นะค่ะ เพิ่งจะเริ่มเปิด แต่จะยื่นจ่ายภาษีแบบเหมาจ่ายภาษีไปก่อน จะต้องคำนวณจากอะไรบ้างค่ะ ถ้าสามีไม่มีรายได้

แล้วต้องไปพบสรรพากร จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

เพราะเพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรก ไม่ค่อยเข้าใจทางด้านนี้นะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม