www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัท ก. เป็นเจ้าของที่ดิน ส่วนบริษัท ข. เป็นเจ้าของอาคาร

(1/1)

โต้ง:
เพื่อนชาวต่างประเทศ ฝากถามมาครับว่า

1. ควรจะแยกบริษัทเจ้าของที่ และบริษัทเจ้าของอาคารมั้ย

2. คาดว่าจะมี Freehold ประมาณ 40% และ Leese hold ประมาณ 60% ครับ

3. กรมสรรพากรมีตัวเลข % กำไร หรือต้นทุนก่อสร้าง ที่คาดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะต้องไดมี เป็นเท่าไรครับ (เช่นร้านอาหารไม่ควรมีต้นทุนค่าอาหาร ไม่เกินกว่า 30 - 35%)

007:
1. บริษัท ก. ควรมีรายได้จากค่าเช่าที่ดิน ซึ่งเรียกเก็บจากบริษัท ข. สัญญาเช่าต้องทำที่กรมที่ดิน ในสัญญาควรระบุด้วยว่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาให้คืนที่ดินในสภาพเดิมเพื่อป้องกันการถือเป็นรายได้จากค่าของอาคารเมื่อสิ้นสุดสัญญา

2. ทำขายส่วนหนึ่งและให้เช่าส่วนหนึ่งใช่ไหมครับ

3. ถ้าทำขาย ต้องดู CLASS ของเราว่าจัดอยู่ใน CLASS ใด และพื้นที่ใกล้เคียงมีการก่อสร้างคล้ายกับเราหรือไม่ ซึ่งจะถูกนำไปเปรียบเทียบว่าต้นทุนของเราและราคาขายของเราแตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญหรือไม่  โดยปกติกำไรน่าจะอยู่ที่ 30-40% ของยอดขายครับ

โต้ง:
ผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาตินะครับ

มีแหล่งข้อมูลไหนที่สามารถศึกษาได้บ้างครับหากซื้อแล้วสร้างในนิติบุคคลเดียวกัน จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับขอบคุณสำหรับคำตอบคราวก่อนด้วยครับ

007:
หมายความว่าซื้อที่ดินแล้วสร้างอาคารเพื่อขาย ที่ดินก็สามารถนำมาเป็นต้นทุนของสินค้าที่เราจะขายได้ครับแต่ถ้าสร้างเพื่อให้เช่า มูลค่าของที่ดินนำมาทำอะไรไม่ได้เลยนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม